کسب و کارهای کوچک‌تر به ندرت روی ابزارهای مشارکتیِ پر هزینه سرمایه‌گذاری می‌کنند و در عوض به دنبال ابزارهایی ارزانتر یا می‌توان گفت رایگان هستند. حالا از شانس بد یا خوبشان تعداد این ابزارها کم هم نیست.