نصب Network Agent کسپرسکی از طریق Active Directory

19 خرداد 1394

در این روش پس از اضافه شدن کاربر به Domain و ورود برروی سیستم Kaspersky Network Agent برروی سیستم مورد نظر نصب می شود.
مراحل نصب به شرح ذیل می باشد:
۱- ساخت یک Share Folder و قرار دادن فایل‌های نصبی Agent در این فولدر. این فایل‌ها شامل:

 • Kaspersky Network Agent.msi
 • ss_install.xml
 • Patch Folder

کلیه فایل‌های ذکر شده در آدرس زیر برروی سرور قرار دارد:

\[Kaspersky server]\klshare\Packages\NetAgent\exec\
or
%programfiles(x86)%\Kaspersky\Kaspersky Security Center\Share\Packages\NetAgent\exec\

۲- اضافه کردن Policy ها در Active Directory جهت نصب Agent برروی کامپیوترهای شبکه بصورت مراحل زیر:

 • در Policy مورد نظر که قرار است برروی کامپیوتر ها اعمال شود به زیر شاخه Software Installation از مسیر های زیر رفته:

  Computer Configuration → Policies → Software Settings → Software Installation

  Group Policy
  با کلیک راست برروی Software Installation گزینه New → Package را انتخاب نموده و در صفحه باز شده آدرس محل فایل برروی سرور کسپرسکی را بصورت زیر وارد نمایید:

  \\[Kaspersky Server IP]\You Share Folder\Kaspersky Network Agent.msi

  Shares
 • گزینه های زیر بایستی در Policy تغییر کنید:

  Computer Configuration → Administrative Templates → System → Logon → Always wait for the network at computer startup and logon → Enable

  GPLogon
  اگر فایروال ویندوز نیز فعال می‌باشد Policy های زیر نیز بایستی تغییر کنند:

  Computer Configuration → Administrative Templates → Network → Network Connection → Windows Firewall → Domain Profile → Windows firewall: protect all network connection → Disabled
  Computer Configuration → Administrative Templates → Network → Network Connection → Windows Firewall → Domain Profile → Windows firewall: do not allow exceptions → Enabled
  Computer Configuration → Administrative Templates → Network → Network Connection → Windows Firewall → Domain Profile → Windows firewall: Allow inbound file and printer sharing exception → Disabled

  GP Domain Profile