خدمات ایدکو

جوایز

50 +

دوره های برگزار شده

300 +

پروژه های انجام شده

1000 +

کاربران فعال

20000 +

بلاگ ایدکو

متود نامعمول سرقت داده از دوربین‌های مداربسته
کشف کد مخرب در توزیع‌های لینوکس
پروکسی‌های رزیدنشال: درک خطراتی که سازمان‌ها را تهدید می‌کنند