آموزش نحوه کار با Administration Server Account Switch Utility Kaspersky

آموزش نحوه کار با Administration Server Account Switch Utility Kaspersky

دوشنبه, 20 شهریور,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه تغییر یوزر مورد استفاده در سرویسهای کسپرسکی از طریق Administration Server Account Switch Utility Kaspersky، آشنا شوید.

آموزش نحوه گرفتن بکاپ از تنظیمات کنسول مدیریتی

آموزش نحوه گرفتن بکاپ از تنظیمات کنسول مدیریتی

یکشنبه, 19 شهریور,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه گرفتن بکاپ از طریق تسک Backup of Administration Server data در کنسول مدیریتی کسپرسکی و همچنین از طریق Kaspersky Backup Utility آشنا شوید.

آموزش ساخت تسک malware scan در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش ساخت تسک malware scan در کنسول مدیریتی کسپرسکی

شنبه, 18 شهریور,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه ساخت تسک اسکن سیستمها و تنظیمات آن در کنسول مدیریتی کسپرسکی، آشنا شوید.

آموزش نحوه ساخت Device Selection در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش نحوه ساخت Device Selection در کنسول مدیریتی کسپرسکی

سه شنبه, 14 شهریور,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه ساخت Device Selection و کاربردهایش در کنسول مدیریتی کسپرسکی آشنا شوید.

آموزش نحوه تعریف Trust برای فایل های اجرایی در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش نحوه تعریف Trust برای فایل های اجرایی در کنسول مدیریتی کسپرسکی

دوشنبه, 13 شهریور,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه Trust کردن فایل ها و برنامه های اجرایی در Policy های کنسول مدیریتی کسپرسکی آشنا شوید.

آموزش نحوه ساخت Relocation Rule در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش نحوه ساخت Relocation Rule در کنسول مدیریتی کسپرسکی

دوشنبه, 13 شهریور,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه ساخت rule جهت جابجایی دیوایسها در گروهها در کنسول مدیریتی کسپرسکی آشنا شوید.

آموزش ساخت تسک در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش ساخت تسک در کنسول مدیریتی کسپرسکی

یکشنبه, 12 شهریور,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه ساخت تسک های گروهی مانند تسک آپدیت و غیره در کنسول مدیریتی کسپرسکی ، آشنا شوید.

آموزش نحوه تعریف Exclusion برای فایل ها و فولدرها در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش نحوه تعریف Exclusion برای فایل ها و فولدرها در کنسول مدیریتی کسپرسکی

یکشنبه, 12 شهریور,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه exclude کردن فایل ها و فولدرها در Policy های کنسول مدیریتی کسپرسکی آشنا شوید.

آموزش تنظیمات Web Contorol در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش تنظیمات Web Contorol در کنسول مدیریتی کسپرسکی

چهار شنبه, 08 شهریور,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه انجام تنظیمات Web control در کنسول مدیریتی کسپرسکی و تنظیم سطح دسترسی کاربران به منابع وب ، آشنا شوید.

آموزش تنظیمات Device control در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش تنظیمات Device control در کنسول مدیریتی کسپرسکی

سه شنبه, 07 شهریور,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه انجام تنظیمات Device control در کنسول مدیریتی کسپرسکی و تنظیم سطح دسترسی کاربران، آشنا شوید.