آموزش تنظیمات Web Contorol در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش تنظیمات Web Contorol در کنسول مدیریتی کسپرسکی

دوشنبه, 28 اسفند,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه انجام تنظیمات Web control در کنسول مدیریتی کسپرسکی و تنظیم سطح دسترسی کاربران به منابع وب ، آشنا شوید.

آموزش نصب کنسول کسپرسکی 14.2

آموزش نصب کنسول کسپرسکی 14.2

دوشنبه, 28 اسفند,1402

در این ویدیو قرار است با پیشنیازها ، نحوه نصب دیتابیس و کنسول مدیریتی کسپرسکی (MMC و تحت WEB) به طور کامل آشنا شوید.

آموزش آپلود پکیج در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش آپلود پکیج در کنسول مدیریتی کسپرسکی

دوشنبه, 28 اسفند,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه آپلود پکیج های مورد استفاده برای نصب در کنسول مدیریتی کسپرسکی ، آشنا شوید.

آموزش ساخت پکیج standalone در کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش ساخت پکیج standalone در کنسول مدیریتی کسپرسکی

دوشنبه, 28 اسفند,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه ساخت پکیج standalone جهت نصب با یک کلیک روی سیستمها در کنسول مدیریتی کسپرسکی ، آشنا شوید.

آموزش ساخت تسک نصب ریموتی روی سیستم ها از طریق کنسول مدیریتی کسپرسکی

آموزش ساخت تسک نصب ریموتی روی سیستم ها از طریق کنسول مدیریتی کسپرسکی

دوشنبه, 28 اسفند,1402

در این ویدیو قرار است با نحوه ساخت تسک نصب ریموتی روی سیستم ها در کنسول مدیریتی کسپرسکی ، آشنا شوید.