آموزش ساخت تسک نصب ریموتی روی سیستم ها از طریق کنسول مدیریتی کسپرسکی

28 اسفند 1402

در این ویدیو قرار است با نحوه ساخت تسک نصب ریموتی روی سیستم ها در کنسول مدیریتی کسپرسکی ، آشنا شوید.