آموزش تنظیمات Web Contorol در کنسول مدیریتی کسپرسکی

28 اسفند 1402

در این ویدیو قرار است با نحوه انجام تنظیمات Web control در کنسول مدیریتی کسپرسکی و تنظیم سطح دسترسی کاربران به منابع وب ، آشنا شوید.