سازگاری Kaspersky Endpoint Security 10 با Windows Server 2012 R2 و Windows 8.1

27 مهر 1392

کسپرسکی KES10  در حال حاضر  MS Windows server 2012 R2 و MS Windows 8.1 را پشتیبانی نمی کند. 

از تاریخ 18، اکتبر سال 2013 نسخه Microsoft Windows Server 2012 R2 و Microsoft Windows 8.1 برای دانلود ( ارتقاء) در دسترس عموم قرار گرفت.

اگر تصمیم دارید تا ویندوز سرور خود را به Server 2012 R2  Windows و یا ایستگاه های کاری خود را به Windows 8.1 ارتقاء دهید، لازم است که حتما ابتدا Kaspersky Endpoint Security 10 را کاملا حذف و بعد اقدام به ارتقاء نمایید.

در غیر اینصورت شما با عدم عملکرد صحیح KES 10 با ویندوزهای جدید رو به رو خواهید شد که باعث ایجاد سوء عملکرد های بسیاری می شود.

هنگامی که شما ویندوز خود را ارتقاء دهید دیگر قادر به نصب KES 10 نخواهید بود.

پشتیبانی از این دو نسخه جدید ویندوز در انتشار  یکی از نسخه های جدید KES  قرار خواهد گرفت.

http://support.kaspersky.com/10586

http://support.kaspersky.com/10603