آموزش نحوه کار با Administration Server Account Switch Utility Kaspersky

20 شهریور 1402

در این ویدیو قرار است با نحوه تغییر یوزر مورد استفاده در سرویسهای کسپرسکی از طریق Administration Server Account Switch Utility Kaspersky، آشنا شوید.