مشکل نسخه ورژن 6 MP4

02 دی 1391 مشکل نسخه ورژن 6 MP4

یک مشکل عمومی بر روی ورژن 6 MP4 کسپرسکی بعد از update شدن دیتابیس آنتی ویروس رخ داده است.

 

برای حل این مشکل مراحل زیر را انجام دهید:

 

۱- Taskهای group scan را به صورت موقت غیر فعال کنید.

برای این کار بر روی Taskهای آنتی ویروس ورژن 6 MP4 کلیک راست کنید و از منوی باز شده گزینه Properties را انتخاب کنید.

 

 

 

و سپس زمان start شدن task را به حالت manual قرار دهید.

 

 

۲- Task مربوط به local scan را به صورت موقت غیرفعال شود.

 

برایاینکارپیشنهادمیشودکهبسته(ftp://newbeta.kaspersky-labs.com/upload/INC000/001/114/398/kav6mp4_hf_disable_local_scan.7z)رادانلودکنیدوازآنراازحالتzipخارجکنید.

 

سپس برای اجرای آن می توانید به دو صورت عمل کنید.

 

1- از طریق کنسول مدیریتی کسپرسکی

 

2- از طریق Active Directory

 

 

در انتها Task مربوط به Update آنتی ویروس را بر روی سیستم ها به اجرا بگذارید.

 

 

 

 

 

1- کنسول مدیریتی کسپرسکی

 

   - کنسول مدیریتی کسپرسکی را باز کرده و از شاخه repositories گزینه Installation Packages را انتخاب کنید. در صفحه باز شده روی گزینه Create installation package کلیک کنید.

 

 

 

 

 

طبق تصویر برای Installation package مربوطه یک نام مناسب انتخاب کنید و دکمه next را بزید.

 

 

 

 

درصفحه بعد گزنیه Create installation package for specified executable file را علامت بزنید و بر رویدکمه select کلیک کرده و مسیر فایل exe دانلود شده را بدهید و روی گزینه next کلیک کنید.

 

 

 

در پنجره بعدی بر روی گزینه next کلیک کنید و منتظر بمانید تا Package ساخته شود و در نهایت در پنجره نهایی بر روی دکمه finish کلیک کنید.

 

 

 

۲- از طریق Active Directory

 

 

شما باید Patch مربوط به disable کردن Local scan task را در startup script قرار دهید تا بر روی کامپیوترها در زمان login کردن اجرا شود.